Kabarkada maki-party na sa aming newly opened branch Padi’s Lipa, Batangas ! 🎉🥳

 

Kita-kits! 😉