Pasayahin ang pamilya at barkada ngayong International Happiness Day.

Dito sa Padi’s, ibang klase ang saya. TARA!